100141

Roman Jakobson

1896-1982

Russian philologist, pioneer of structural linguistics and phonology. Next to being one of the most significant linguists of the XXth century, he was also influential on literary theory through his involvement with Russian Formalism and the Cercle linguistique de Prague.


Copyright
(1915) "Dve poemy", in: Aleksej Kručenych (ed), Zaumnaja gniga, Moskva, pp.16.
Copyright
(1916) Review: Nikolaj Durnovo; N. Sokolov; Dmitrij Ušakov, Opyt dialektologičeskoj karty russkogo jazyka v Evrope, Etnografičeskoe obozrenie 109-110, pp.102-107.
Copyright
(1919) "Futurizm", Iskusstvo 7.
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
(1920) "Prof. Šachmatov", Čas 40 (68), pp.2.
Copyright
(1920-1921) "Vliv revoluce na ruský jazyk: (Poznámky ke knize André Mazona)", Nové Atheneum 2, pp.110-114, 200-212, 250-255, 310-318.
Copyright
Copyright
(1921) "Dada", Vestnik teatra 82, pp.3sq.
Copyright
Copyright
(1921) "O chudožestvennom realizme" (Manuscript).
Copyright
(1921) "Prof. V.N. Ščepkin", Čas 45, pp.4.
Copyright
Copyright
Copyright
(1922) "O realismu v umění", Červen IV, pp.300-304.
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
(1922) "Stichi", in: Aleksej Kručenych; Velimir Chlebnikov; Grigorij Petnikov, Zaumniki, Moskva, EUY, pp.16.
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
(1925) Review: Eduard Sievers; Georg Gerullis, Die Altslawischen Verstexte von Kiew und Freising, Prager Presse 5. VII..
Copyright
Copyright
(1925) "O Králově České prosodii", Kritika 2 (3), pp.110-114.
Copyright
(1926) Review: František Trávníček, Příspěvky k nauce o českém přízvuku, Slavia - Časopis pro slovanskou filologii 4, pp.805-816.
Copyright
Copyright
(1926) "Nikolaj Durnovo", Prager Presse 4. XI.
Copyright
(1926) Základy českého verše, Praha, Odeon.
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
(1929) "Jan Baudouin de Courtenay", Slavische Rundschau 1 (10), pp.809-812.
Copyright
(1929) Review: Stefan Mladenov, Geschichte der bulgarischen Sprache, Slavische Rundschau 1 (8), pp.682-684.
Copyright
(1929) Nejstarší české písně duchovní, Praha, Kunčíř.
Copyright
Copyright
(1929) Remarques sur l'évolution phonologique du russe comparée à celle des autres langues slaves, Praha, Jednota Československých Matematiků a Fysiků.
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
(1930) "Kus literární pavědy", Plán 1 (10-11), pp.593-597.
Copyright
(1930) "Masaryk o jazyke", Central'naja Evropa 3, pp.270-276.
Copyright
(1930) "O překladu veršů", Plán 2, pp.9-11.
Copyright
Copyright
Copyright
(1931) Review: Ovadij Savić; Ilja Ehrenburg, My i oni, Slavische Rundschau 3, pp.315-326.
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
(1931) K charakteristike evrazijskogo jazykovogo sojuza, Paris, Izdanie Evrazijcev.
Copyright
Copyright
Copyright
with Mukařovský Jan (1931) Masaryk a řeč, Praha, Pražský linguistický kroužek.
Copyright
(1931) "Masaryk vu par Tolstoi", Le Monde Slave 1, pp.384-391.
Copyright
Copyright
Copyright
(1931) "O pokolenii, rastrativšem svoich poetov", in: Roman Jakobson; Dmitrij Svjatopolk-Mirskij (ed), Smert' Vladimira Majakovskogo, Berlin, Petropolis, pp.7-45.
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
(1931) Review: Ivan Šajković, Pesma o vojevanju Igorovu, Slavische Rundschau 3, pp.617-618.
Copyright
(1931) "Prinzipien der historischen Phonologie", in: Réunion Phonologique Internationale tenue à Prague: 18-21/XII 1930, Praha, Jednota Československých Matematiků a Fysiků, pp.247-267.
Copyright
Copyright
(1931) "Projet de terminologie phonologique standarisée", in: Réunion Phonologique Internationale tenue à Prague: 18-21/XII 1930, Praha, Jednota Československých Matematiků a Fysiků, pp.309-323.
Copyright
Copyright
(1931) "Tolstoj o Masaryke", Central'naja Evropa 4, pp.712-716.
Copyright
Copyright
Copyright
(1931) "Über die phonologischen Sprachbünde", in: Réunion Phonologique Internationale tenue à Prague: 18-21/XII 1930, Praha, Jednota Československých Matematiků a Fysiků, pp.234-240.
Copyright
(1931) Review: Vladislav Vančura, Marketa Lazarová, Literární noviny 9.
Copyright
Copyright
(1932) Review: André Vaillant, Les Chants épiques des Slaves du Sud, Byzantinoslavica IV (1), pp.194-202.
Copyright
Copyright
Copyright
(1932) "Die Lautwissenschaften", Prager Presse 24. VII., pp.9.
Copyright
(1932) "Fonéma", in: Bohuslav Němec (ed), Ottův slovník naučný nové doby: Dodatky, II/1, Praha, J. Otto, pp.608.
Copyright
(1932) "Fonologie", in: Bohuslav Němec (ed), Ottův slovník naučný nové doby: Dodatky, II/1, Praha, J. Otto, pp.611-612.
Copyright
(1932) "Hudební věda a lingvistika", Opus Musicum 2 (1), pp.3-5.
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
(1932) "O dnešním brusičství českém", in: Bohuslav Havránek; Miloš Weingart (ed), Spisovná čeština a jazyková kultura, Praha, Melantrich, pp.85-122.
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
(1933) "Bolgarskij pjatistopnyj jamb v sopostavlenii s russkim", in: Sbornik v čest' na Prof L. Miletič, Sofia, Izdanie na Makedonskija Naučen Institut, pp.108-117.
Copyright
Copyright
(1933) "La Scuola Linguistica di Praga", La Cultura XII (3), pp.633-641.
Copyright
(1933) "Pravení o jinochu a o dívce — Staroruská povídka", in: Milostný almanach Kmene pro jaro 1933, Praha, Klub moderních nakladetelů, pp.94-101.
Copyright
Copyright
(1933) "Ukázky z chystané monografie o šlágrech V & W", in: Jaroslav Ježek, Tucet melodií z Osvobozeneho Divadla, Praha, Hudební Matice Umělecké Besedy.
Copyright
Copyright
(1934) "Co je poesie?", Volné směry 30, pp.229-239.
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
(1934) "Verš staročeský", in: O. Hujer (ed), Československá vlastivěda 3: Jazyk, Praha, Sfinx, pp.429-459.
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
(1935) Review: Antonij Florovskij, Čechi i vostočnyje slavjane, Lidové noviny 26. V..
Copyright
Copyright
(1935) "Gemeinsame Kultursprache", Prager Presse 6. VI., pp.2.
Copyright
Copyright
Copyright
(1935) "Kontury Glejtu", in: Boris Pasternak, Glejt, Praha, Spolek výtvarných umělců Mánes, pp.149-162.
Copyright
Copyright
(1935) "Linguistika", in: Ottův slovník naučný nové doby: Dodatky, III/2, Praha, J. Otto, pp.149-162.
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
(1935) "Rub literární vědy", Slovo a slovesnost 1, pp.130-132.
Copyright
Copyright
Copyright
(1935) Review: Zdeněk Nejedlý, T. G. Masaryk, Slovo a slovesnost 1, pp.124-126.
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
(1936) "Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre: Gesamtbedeutungen der russischen Kasus", in: Etudes dédiées au Quatrième Congrès de Linguistes, Praha, Jednota Československých Matematiků a Fysiků, pp.240-288.
Copyright
Copyright
(1936) Review: František Trávníček, Historická mluvnice československá, Prager Presse 5. I., pp.10.
Copyright
(1936) "Fakta mluví", Slovo a slovesnost 2, pp.133-135.
Copyright
Copyright
(1936) "Kolybel'nye", in: Václav Kaprál, Uspávanky, Brno, Pazdírek.
Copyright
Copyright
(1936) "Morféma", in: Ottův slovník naučný nové doby: Dodatky IV/1, Praha, J. Otto, pp.341.
Copyright
(1936) "Na okraj lyrických básní Puškinových", in: Alfred Bém; Roman Jakobson (ed), Vybrané spisy A. S. Puškina 1: Lyrika, Praha, Melantrich, pp.259-267.
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
(1936) Vybrané spisy A. S. Puškina 1: Lyrika, Praha, Melantrich.
Copyright
Copyright
(1937) Review: Roman Jakobson, Die russische Totenklage, Slavische Rundschau 9, pp.247-249.
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
(1937) "Glosy k Legendě o Sv. Prokopu", in: Hana Veletovská-Humlová (ed), Živý Vrchlický: v prospěch chudých děti českých škol, Brno, Dobročinný komitét, pp.65-77.
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
(1937) "Na okraj Eugena Oněgina", in: Alfred Bém; Roman Jakobson (ed), Vybrané spisy A. S. Puškina 3, Praha, Melantrich, pp.257-265.
Copyright
(1937) "Nespoutaný Puškin", Lidové noviny 14. II., pp.3.
Copyright
Copyright
Copyright
(1937) "Olaf Broch — 70 Jahre", Prager Presse 4. IV., pp.6.
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
(1937) "Puškin v realistickém světle", Program D 37 (VI), pp.133-136.
Copyright
Copyright
Copyright
(1937) Review: Georgij Vinogradov, Russkie plači, Slavische Rundschau 9, pp.404-405.
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
(1937) Vybrané spisy A. S. Puškina 3, Praha, Melantrich.
Copyright
Copyright
Copyright
(1937) "Základy středověku", Slovo a slovesnost 3, pp.187-189.
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
(1938) "Franz Spina", Slavische Rundschau 10, pp.1-5.
Copyright
(1938) "Jazyk ruský", in: Otokar Chlup; Josef Kubálek; Jan Uher (ed), Pedagogická encyklopedie 1, Praha, Novina, pp.555-556.
Copyright
Copyright
Copyright
(1938) "O souhláskách", Slovo a slovesnost 4, pp.192.
Copyright
Copyright
(1938) Vybrané spisy A. S. Puškina 4, Praha, Melantrich.
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
(1939) "Český vliv na staropolské písemnictví", in: Vilém Mathesius (ed), Co daly naše země Evropě a lidstvu 1: Od věrozvěstů k národnímu obrození, Praha, Evropský Literární Klub, pp.48-51.
Copyright
Copyright
(1939) "Observations sur le classement phonologique des consonnes", in: Edgard Blancquaert; Willem Pée (ed), Proceedings of the Third International Congress of Phonetic Sciences, Ghent, Laboratory of Phonetics, pp.34-41.
Copyright
Copyright
(1939) Review: Nicolaas Van Wijk, Phonologie, Acta Linguistica 1, pp.123-129.
Copyright
(1940) Kindersprache, Aphasie und allgemeine Lautgesetze, Uppsala, Almqvist & Wiksells.
Copyright
Copyright
Copyright
(1942) "Český předek Puškinův", Obzor 2, pp.9.
Copyright
(1942) Češství Komenského, New York, Ecole libre des hautes études.
Copyright
Copyright
with Baecklund-Ehler Astrid (1942) Review: Astrid Baecklund-Ehler, Das Stockholmer Abecedarium, New-Yorské listy Oct. 7.
Copyright
Copyright
(1943) Moudrost starých Čechů: Odvěké základy národního odboje, New York, Československý kulturní kroužek v New Yorku.
Copyright
Copyright
(1943) "Russian books", Rare Books 2 (4), pp.1-6.
Copyright
Copyright
Copyright
(1944) Review: George Trager, Introduction to Russian, The Slavonic and East European Review 22, pp.120-133.
Copyright
Copyright
Copyright
(1944) "Slovo o polku Igoreve", Novosel'e 14-15, pp.46-62.
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
(1945) "Foreword", in: Karl Blattner (ed), Taschenwörterbuch der spanischen und deutschen Sprache, New York, International University Press, pp.vii-viii.
Copyright
(1945) "Foreword", in: Karl Blattner (ed), Taschenwörterbuch der russischen und deutschen Sprache, New York, International University Press, pp.iii-iv.
Copyright
(1945) "On Russian fairy tales", in: Alexander Afanas'ev (ed), Russian fairy tales, New York, Pantheon, pp.631-656.
Copyright
Copyright
(1945) "Two words on bywords", in: Dolly Gurvitch; A. Herenroth (ed), Russians say it this way: Ninety-nine Russian idiomatic expressions and their American equivalents, New York, International University Press, pp.5-6.
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
(1948) "Altérations du texte et leurs corrections", in: Roman Jakobson; Henri Grégoire; Marc Szeftel (ed), La Geste du Prince Igor', New York, Rausen, pp.81-96.
Copyright
(1948) "Édition critique du Slovo", in: Roman Jakobson; Henri Grégoire; Marc Szeftel (ed), La Geste du Prince Igor', New York, Rausen, pp.38-78.
Copyright
(1948) "Essai de reconstruction du Slovo dans sa langue originelle", in: Roman Jakobson; Henri Grégoire; Marc Szeftel (ed), La Geste du Prince Igor', New York, Rausen, pp.150-178.
Copyright
(1948) "L'authenticité du Slovo", in: Roman Jakobson; Henri Grégoire; Marc Szeftel (ed), La Geste du Prince Igor', New York, Rausen, pp.235-360; 363-380.
Copyright
Copyright
Copyright
(1948) "Russian conjugation", Word 4, pp.155-167.
Copyright
(1948) Review: Roman Jakobson, Slovo a slovesnost 10, American Slavic and East European Review 7, pp.383-384.
Copyright
Copyright
Copyright
(1948) "Traduction du Slovo en russe moderne", in: Roman Jakobson; Henri Grégoire; Marc Szeftel (ed), La Geste du Prince Igor', New York, Rausen, pp.181-200.
Copyright
Copyright
Copyright
(1949) Review: , , Saturday Review of Literature 32, pp.18 sq.
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
(1949) "Preface", in: Uriel Weinreich, College Yiddish: An introduction to the Yiddish language and to Jewish life and culture, New York, Yiddish Scientific Institute, pp.7-8.
Copyright
Simmons Ernest J (1949) Russian epic studies, Philadelphia, American Folklore Society.
Copyright
(1949) Slavic languages, New York, Columbia University, Department of Slavic Languages.
Copyright
Copyright
(1949) The structure of Gilyak and Marrism, New York, n.a..
Copyright
with Szeftel Marc (1949) "The Vseslav epos", in: Roman Jakobson; Ernest J Simmons (ed), Russian epic studies, Philadelphia, American Folklore Society, pp.13-86.
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
(1950) "Slavic mythology", in: Maria Leach; Jerome Fried (ed), Funk and Wagnalls standard dictionary of folklore, New York, Funk & Wagnalls, pp.1025-1028.
Copyright
(1951) "Foreword", in: William Edward Harkins, The Russian folk epos in Czech literature, New York, King's Crown Press, pp.V-VI.
Copyright
(1951) Review: , , Word 7, pp.187-191.
Copyright
Copyright
(1951) "Preface", in: Karl Heinrich Menges, The oriental elements in the vocabulary of the oldest Russian epos, the Igor Tale, New York, Linguistic Circle of New York, pp.V-VI.
Copyright
Copyright
Copyright
(1952) "Langues paléosibériennes", in: Antoine Meillet; Marcel Cohen (ed), Les Langues du Monde, Paris, CNRS, pp.276-278; 403-431.
Copyright
(1952) "New Slavic etymological dictionaries", Word 8 (4), pp.83-90.
Copyright
Copyright
(1952) "On Slavic diphthongs ending in a liquid", Word 8 (4), pp.306-310.
Copyright
Copyright
with Fant Gunnar, Halle Morris (1952) Preliminaries to speech analysis: The distinctive features and their correlates, Cambridge, Acoustics Laboratory, Massachusetts Institute of Technology.
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
(1953) Review: , , Word 9, pp.407-409.
Copyright
(1953) Review: , , Word 9, pp.400-407.
Copyright
(1953) "From the point of view of linguistics", in: Claude Lévi-Strauss (ed), Results of the conference of anthropologists and linguistics, Bloomington, Ind, Indiana University Linguistics Club, pp.11-21.
Copyright
(1953) "Lexicon meaning and grammatical meaning", in: Sol Tax (ed), An appraisal of anthropology today, Chicago, University of Chicago Press, pp.279-280.
Copyright
(1953) "Linguistic change", in: Sol Tax (ed), An appraisal of anthropology today, Chicago, University of Chicago Press, pp.292-293.
Copyright
(1953) "Pattern in linguistics", in: Sol Tax (ed), An appraisal of anthropology today, Chicago, University of Chicago Press, pp.310-314.
Copyright
(1953) "The cultural equivalent of the phoneme", in: Sol Tax (ed), An appraisal of anthropology today, Chicago, University of Chicago Press, pp.284-286.
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
(1954) "Foreword", in: Milada Součková, A literature in crisis: Czech literature 1938—1950, New York, National Committee for a Free Europe, pp.V-IX.
Copyright
Copyright
(1954) "Preface", in: Milman Parry; Albert Lord (ed), Serbocroatian heroic songs 1: Novi pazar: English translation, Cambridge, Harvard University Press, pp.XI-XII.
Copyright
Copyright
Copyright
(1954) "Testo critico annotato", in: Renato Poggioli (ed), Cantare della Gesta di Igor: Epopea russa del XII secolo, Torino, Einaudi, pp.87-208.
Copyright
(1954) "Tetrad' knjazja Belosel'skogo", in: Roman Jakobson; Aleksandr Solovev, Slovo o polku Igoreve v perevodach konca vosemnadcatogo veka, Leiden, Brill, pp.31-52.
Copyright
Copyright
(1955) Review: , , The American Historical Review 61, pp.106-108.
Copyright
Copyright
(1955) Review: , , Word 11 (4), pp.644-647.
Copyright
(1955) Slavic languages, New York, Columbia University Press.
Copyright
Copyright
(1955) "While reading Vasmer's dictionary", Word 11 (4), pp.611-617.
Copyright
Copyright
Copyright
(1956) "Die Verteilung der stimmhaften und stimmlosen Geräuschlaute im Russischen", in: Margarete Woltner; Herbert Bräuer (ed), Festschrift für Max Vasmer, Wiesbaden, Harrassowitz, pp.199-220.
Copyright
with Halle Morris (1956) Fundamentals of language, The Hague, Mouton.
Copyright
Copyright
Copyright
(1957) "A short sketch of the Paleosiberian peoples and languages", in: Roman Jakobson; John Fred Beebe; Gerta Hüttl-Worth (ed), Paleosiberian peoples and languages: a bibliographical guide, New Haven, HRAF Press, pp.218-222.
Copyright
Copyright
(1957) "MufaXXama - the emphatic phonemes in Arabic", in: Ernst Pulgram (ed), Studies presented to Joshua Whatmough on his sixtieth birthday, 's-Gravenhage, Mouton & Co, pp.105-115.
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
(1957) "Řeč a písemnictví českých židů v době přemyslovské", in: Ladislav Matejka (ed), Kulturní sborník Rok, New York, Moravian Library, pp.35-46.
Copyright
(1957) Shifters, verbal categories and the Russian verb, Cambridge, Mass, Harvard University, Dept. of Slavic Languages and Literatures, Russian Language Project.
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
(1958) "Medieval mock mystery (the old Czech unguentarius)", in: Anna Granville Hatcher; Karl-Ludwig Selig (ed), Studia philologica et litteraria in honorem L. Spitzer, Bern, Francke, pp.245-265.
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
(1959) Review: , , International Journal of Slavic Linguistics and Poetics 1 (2), pp.279-280.
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
(1959) "Discussions sur la linguistique mathématique", in: Roman Jakobson (ed), Trois conférences données à Bucarest les 3 et 6 oct. 1958, Bucarest, Institut de linguistique de l'Académia de la République Populaire Roumaine.
Copyright
Copyright
Copyright
with Van Schooneveld Cornelis (1959) "Introductory note", in: Roman Jakobson; Cornelis Van Schooneveld (ed), Description and analysis of contemporary standard Russian: VoL. 1, The Hague, Mouton, pp.5-8.
Copyright
(1959) "Les problèmes les plus actuels de l'étude des sons du langage", in: Roman Jakobson (ed), Trois conférences données à Bucarest les 3 et 6 oct. 1958, Bucarest, Institut de linguistique de l'Académia de la République Populaire Roumaine.
Copyright
Copyright
(1959) Review: , , International Journal of Slavic Linguistics and Poetics 1 (2), pp.265-278.
Copyright
(1959) "O pozycji i perspektywach współczesnej poetyki", Nowa kultura 10 (46 (503) Nov. 15), pp.3.
Copyright
(1959) "On linguistic aspects of translation", in: Reuben Brower (ed), On translation, Cambridge, Harvard University Press, pp.232-239.
Copyright
Copyright
Copyright
(1959) "Sur les méthodes d'analyse de la langue", in: Roman Jakobson (ed), Trois conférences données à Bucarest les 3 et 6 oct. 1958, Bucarest, Institut de linguistique de l'Académia de la République Populaire Roumaine.
Copyright
(1959) Trois conférences données à Bucarest les 3 et 6 oct. 1958, Bucarest, Institut de linguistique de l'Académia de la République Populaire Roumaine.
Copyright
Copyright
with Halle Morris (1960) Grundlagen der Sprache, Berlin, Akademie-Verlag.
Copyright
Copyright
(1960) "Linguistics and poetics", in: Thomas A. Sebeok (ed), Style in language, Cambridge, Mass., MIT Press, pp.350-377.
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
(1960) "Velikaja Moravija ili Velikaja nad Moravoj", in: Vladimir Ivanov Georgiev (ed), Ezikovedsko-etnografski izsledvanija: v pamet na akademik Stojan Romanski, Sofia, Bălgarska Akademija na Naukite, pp.483-486.
Copyright
(1960) "Why 'mama' and 'papa'?", in: Bernard Kaplan; Seymour Wapner (ed), Perspectives in psychological theory: Essays in honor of Heinz Werner, New York, International Universities Press, pp.124-134.
Copyright
Copyright
Copyright
(1961) "Foreword", in: Tonnies Fenne; Louis Leonor Hammerich; Roman Jakobson; A H Van Den Baar; Hans Joachim Gernentz (ed), Tonnies Fenne's low German manual of spoken Russian, Pskov 1607, Copenhagen, Royal Danish Academy of Sciences and Letters, pp.5-31.
Copyright
(1961) "Introduction", in: Roman Jakobson (ed), Structure of language and its mathematical aspects, Providence, American Mathematical Society, pp.V-VI.
Copyright
(1961) "Linguistics and the theory of communication", in: Roman Jakobson (ed), Structure of language and its mathematical aspects, Providence, American Mathematical Society, pp.245-252.
Copyright
(1961) "Phonemic patterning", in: Sol Saporta (ed), Psycholinguistics: A book of readings, New York, Holt, Rinehart and Winston, pp.346-350.
Copyright
(1961) "Poezija grammatiki i grammatika poezii", in: Donald Davie; Kazimierz Wyka (ed), Poetics poetyka poètika, Warszawa, Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, pp.397-417.
Copyright
(1961) Structure of language and its mathematical aspects, Providence, American Mathematical Society.
Copyright
Copyright
(1961) "The Slavic response to Byzantine poetry", in: Comité Yougoslave Des Études Byzantines (ed), Actes du XII congrès international des études byzantines, Beograd, Naučno delo, pp.249-265.
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
(1962) Review: Ruben Ivanovič Avanesov, Fonetika sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka, , pp.533-537.
Copyright
Copyright
(1962) "Anthony's contribution to linguistic theory", in: Ruth H. Weir, Language in the crib, The Hague, Mouton, pp.18-20.
Copyright
(1962) "Atlas linguistiques", in: Commission Nationale Roumaine Pour L'unesco (ed), Actes du Colloque International de Civilisations, Littératures et Langues Romanes, Bucharest, UNESCO, pp.201-202.
Copyright
(1962) "Circular number one", in: Antti Sovijärvi; Pentti Aalto (ed), Proceedings of the fourth international congress of phonetic sciences, The Hague, Mouton, pp.V-VI.
Copyright
(1962) "Concluding remarks", in: Antti Sovijärvi; Pentti Aalto (ed), Proceedings of the fourth international congress of phonetic sciences, The Hague, Mouton, pp.XXV-XXIX.
Copyright
Copyright
(1962) "Diskussionsbeitrag", in: Internationales Symposium Zeichen Und System Der Sprache (ed), Zeichen und System der Sprache 2, Berlin, Akademie-Verlag, pp.50-56.
Copyright
(1962) "Fonetika i fonologija slavjanskich jazykov", in: N. I. Tolstoj (ed), IV. Meždunarodnyj sjezd slavistov 2: Materialy diskussii, Moskva, Akademija Nauk SSSR, pp.308-310.
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
(1962) "Phonologie", in: Commission Nationale Roumaine Pour L'unesco (ed), Actes du Colloque International de Civilisations, Littératures et Langues Romanes, Bucharest, UNESCO, pp.236-238.
Copyright
(1962) "Retrospect", in: Roman Jakobson, Selected writings 1: Phonological studies, 's-Gravenhage, Mouton & Co, pp.631-658.
Copyright
(1962) "Russkij istočnik češskoj komedii: Bratří Čapkové, Ze života hmyzu", in: Giovanni Maver; Ettore Lo Gatto (ed), Studi in onore di Ettore Lo Gatto e Giovanni Maver, Roma, Sansoni, pp.331-335.
Copyright
(1962) Selected writings 1: Phonological studies, 's-Gravenhage, Mouton & Co.
Copyright
(1962) Studies in Russian philology, Ann Arbor, University of Michigan, Dept. of Slavic Languages and Literatures.
Copyright
(1962) "The phonemic concept of distinctive features", in: Antti Sovijärvi; Pentti Aalto (ed), Proceedings of the fourth international congress of phonetic sciences, The Hague, Mouton, pp.440-455.
Copyright
(1963) Essais de linguistique générale, Paris, Editions de Minuit.
Copyright
with Cherry Edward Colin, Halle Morris (1963) "K logickému popisu jazyků v jejich fonologickém aspektu", in: Lubomir Doležel (ed), Theorie informace a jazykověda, Praha, Nakladatelství Československé Akademie Věd, pp.100-113.
Copyright
with Fant Gunnar, Halle Morris (1963) Preliminaries to speech analysis, Cambridge, Mass., MIT Press.
Copyright
(1964) "Towards a linguistic typology of aphasic impairments", in: Anthony De Reuck; Maeve O'Connor; (ed), Disorders of language, London, J. & A. Churchill, pp.21-42.
Copyright
(1965) "Lingvistika i teorija svjazi", in: Vladimir Zvegincev (ed), Istorija jazykoznanija XIX—XX vekov v očerkach i izvlečenijach: 2, Moskva, Prosveščenie, pp.435-444.
Copyright
Copyright
(1966) "Linguistic types of aphAsia", in: Edward Carterette (ed), Brain function III: Speech, language, and communication, Berkeley-Los Angeles, University of California Press, pp.67-91.
Copyright
Copyright
(1966) Saggi di linguistica generale (edited by Luigi Heilmann), Milano, Feltrinelli.
Copyright
(1966) Selected writings 4: Slavic epic studies, The Hague, Mouton.
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
(1969) Le langage enfantin et l'aphasie, Paris, Editions de Minuit.
Copyright
(1969) "Le travail de l'Ecole de Prague", Change 3, pp.93-97.
Copyright
Copyright
(1969) "Marginal notes on the prose of the poet Pasternak", in: David Davie; Angela Livingstone (ed), Pasternak: Modern judgments, London, Macmillan, pp.131-151.
Copyright
with Lévi-Strauss Claude (1970) "Charles Baudelaire 'Les Chats'", in: Michael Lane (ed), Introduction to structuralism, New York, Basic Books, pp.202-221.
Copyright
Copyright
Copyright
(1971) "La nouvelle poésie russe", Poétique 2 (7), pp.285-296.
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
(1971) "Qu'est-ce que la poésie?", Poétique 2 (7), pp.297-307.
Copyright
(1971) Selected writings 2: Word and language, The Hague, Mouton.
Copyright
(1971) Studies on child language and aphAsia, The Hague, Mouton.
Copyright
Copyright
(1971) "The sound laws of child language and their place in general phonology", in: Aaron Bar-Adon; Werner F Leopold (ed), Child language: A book of readings, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, pp.75-82.
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
(1972) "Šiftery, glagol'nye kategorii i russkij glagol", in: Boris Uspenskij; Ol'ga Revzina (ed), Principy tipologičeskogo analiza jazykov različnogo stroja, Moskva, Nauka, pp.195-213.
Copyright
Copyright
(1973) "Décadence du cinéma?", Revue d'esthétique 26 (2-3-4), pp.69-76.
Copyright
Copyright
(1973) Questions de poétique (edited by Tzvetan Todorov), Paris, Seuil.
Copyright
Copyright
Copyright
(1974) Main trends in the science of language, New York, Harper.
Copyright
(1974) "Phonologie und Phonetik", in: Wolfgang Raible (ed), Aufsätze zur Linguistik und Poetik, München, Nymphenburger Verlag, pp.106.
Copyright
Copyright
(1974) "Warum 'Mama' und 'Papa'?", in: Wolfgang Raible (ed), Aufsätze zur Linguistik und Poetik, München, Nymphenburger Verlag, pp.106-116.
Copyright
(1974) "Zwei Seiten der Sprache und zwei Typen aphatischer Störungen", in: Wolfgang Raible (ed), Aufsätze zur Linguistik und Poetik, München, Nymphenburger Verlag, pp.117-141.
Copyright
(1976) Hölderlin, Klee, Brecht (edited by Elmar Holenstein), Frankfurt am Main, Suhrkamp.
Copyright
(1977) Der grammatische Aufbau der Kindersprache, Opladen, Westdeutscher Verlag.
Copyright
(1977) Huit questions de poétique (edited by Tzvetan Todorov), Paris, Seuil.
Copyright
(1978) "Principles of historical phonology", in: Philip Baldi; Ronald N Werth (ed), Readings in historical phonology: Chapters in the theory of sound change, University Park, Pa, Pennsylvania State University Press, pp.103-120.
Copyright
(1978) "Segno e sistema del linguaggio (Contributo alla discussione)", in: Umberto Eco (ed), Lo sviluppo della semiotica, Milano, Bompiani, pp.99-109.
Copyright
(1979) Poetik: Ausgewählte Aufsätze 1921-1971 (edited by Elmar Holenstein; Tarcisius Schelbert), Frankfurt am Main, Suhrkamp.
Copyright
(1979) "Predislovie", in: Karl Heinrich Menges, Vostočnye elementy v «Slove o polku Igoreve», Leningrad, Nauka, pp.13-15.
Copyright
(1979) Selected writings 5: On verse, its masters and explorers (edited by Stephen Rudy; Martha Taylor), The Hague, Mouton.
Copyright
(1980) "Einstein und die Wissenschaft der Sprache", in: Elmar Holenstein, Von der Hintergehbarkeit der Sprache: kognitive Unterlagen der Sprache, Frankfurt am Main, Suhrkamp, pp.159-170.
Copyright
Copyright
(1981) Selected Writings 3: Poetry of Grammar and Grammar of Poetry, The Hague-Paris-New York, Mouton.
Copyright
Copyright
Copyright
(1984) "Zur Dialektik der Sprache", in: Elmar Holenstein (ed), Das Erbe Hegels, Frankfurt am Main, Suhrkamp, pp.8-12.
Copyright
(1985) Izbrannye raboty (edited by Vladimir Zvegincev), Moskva, Progress.
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
(1985) Verbal art, verbal sign, verbal time (edited by Krystyna Pomorska; Stephen Rudy), Minneapolis, University of Minnesota Press.
Copyright
(1986) Russie folie poésie (edited by Tzvetan Todorov), Paris, Seuil.
Copyright
(1987) Language in literature (edited by Stephen Rudy; Krystyna Pomorska), Boston, Beacon Press.
Open Access Link
with Waugh Linda (1987) The sound shape of language, Berlin-New York-Amsterdam, Mouton de Gruyter.
Copyright
(1988) Selected writings 8: Major works, 1976—1980 (edited by Stephen Rudy), Berlin-New York-Amsterdam, Mouton de Gruyter.
Copyright
(1988) Semiotik: Ausgewählte Texte 1919-1982 (edited by Elmar Holenstein), Frankfurt am Main, Suhrkamp.
Copyright
(1997) Z korespondence (edited by Alena Morávková), Praha-Litomyšl, Paseka.
Copyright
Copyright
(2012) Selected writings 9/1: Uncollected works, 1916-1933 (edited by Jindřich Toman), Berlin-Boston, de Gruyter Mouton.
Copyright
(2013) Selected writings 9/2: Uncollected works, 1934-143 (edited by Jindřich Toman), Berlin-Boston, de Gruyter Mouton.
Open Access Link
Copyright
Copyright
Copyright
Open Access Link
Steiner George (1975) Review: Elmar Holenstein, Roman Jakobson's approach to language, Semiotica 15, pp.393-395.
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
Open Access Link
Copyright
Holenstein Elmar (1977) "Jakobson's contribution to phenomenology", in: Cornelis Van Schooneveld; Daniel Armstrong, Roman Jakobson: Echoes of his scholarship, Lisse, Peter de Ridder, pp.145-162.
Copyright
Copyright
Uhlenbeck Eugenius Marius (1977) "Roman Jakobson and Dutch linguistics", in: Cornelis Van Schooneveld; Daniel Armstrong, Roman Jakobson: Echoes of his scholarship, Lisse, Peter de Ridder, pp.485-502.
Copyright
Copyright
Copyright
(1978) Cahiers Cistre 5.
Copyright
Rudy Stephen (1978) Jakobsonian poetics of the Moscow and Prague periods, New Haven, Yale University PhD Dissertation.
Copyright
Open Access Link
Sangster Rodney (1982) Review: Elmar Holenstein, Roman Jakobson's approach to language, Language 58 (4), pp.897-899.
Copyright
Copyright
Copyright
Open Access Link
Open Access Link
Copyright
Copyright
Copyright
Gadamer Hans-Georg (1984) "Hegel und der Sprachforscher Roman Jakobson", in: Elmar Holenstein (ed), Das Erbe Hegels, Frankfurt am Main, Suhrkamp, pp.13-20.
Copyright
Copyright
Pomorska Krystyna (1987) "Introduction", in: Roman Jakobson, Language in literature, Boston, Beacon Press, pp.1-11.
Open Access Link
Holenstein Elmar (1987) "Jakobson's philosophical background", in: Krystyna Pomorska; Elżbieta Ettinger (Chodakowska); Hugh Mclean; Brent Vine (ed), Language, poetry and poetics - the generation of the 1890s: Jakobson, Trubetzkoy, Majakovskij, Berlin-New York-Amsterdam, Mouton de Gruyter, pp.15-32.
Open Access Link
Copyright
Holenstein Elmar (1989) "Jakobson, Roman", in: Bernd Lutz (ed), Metzler Philosophen Lexikon, Stuttgart, Metzler, pp.390-391.
Copyright
Copyright
Holenstein Elmar (1990) "Le radici filosofiche di Jakobson", in: Pietro Montani; Massimo Prampolini (ed), Roman Jakobson: Linguistica e poetica, Roma, Riuniti, pp.19-38.
Copyright
Copyright
Open Access Link
Copyright
Parret Herman (1996) "La semiotica strutturale dopo Jakobson", in: Pietro Montani; Massimo Prampolini (ed), Roman Jakobson, Roma, Editori Riuniti, pp.317-342.
Copyright
Copyright
Copyright
Open Access Link
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
Glanc Tomáš (2005) "Jakobsonův formalismus 1935", in: Tomáš Glanc (ed), Formalistická škola a dnešní literární věda ruská, Praha, Academia, pp.117-138.
Copyright
Copyright
Open Access
Open Access Link
Copyright
Thomas Margaret (2014) Roman Jakobson III, London, Routledge.
Copyright
Open Access Link
Open Access Link
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright
Open Access
Copyright
Open Access
Copyright
Flack Patrick (2017) "Roman Jakobson i fenomenologičeskij moment strukturnoj lingvistiki", in: Natalja Avtonomova (ed), Roman Osipovič Jakobson, Moskva, Rosspen, pp.152-167.
Copyright
Copyright
Copyright
Copyright